ผิดที่ไม่รู้

ผิดที่ไม่รู้

เด็กที่ไม่มีความสุขในชีวิตมักกล่าวโทษ ว่าเป็นความ ผิดของพ่อแม่ที่ทำให้ตนต้องเกิดมา ส่วนพ่อแม่ที่ตกยากหรือลำบากทุกข์ร้อนกับการมีลูก ก็จะกล่าวโทษลูกว่าเป็นมารหัวขนที่เกิดผิดกาลเทศะ สรุปคือถ้าคนเราจะหาความผิดกัน ก็เอาผิดกันได้ตั้งแต่เกิด ความเชื่อเรื่อง ‘ผิดตั้งแต่เกิด’ จึงมีอยู่เสมอมาและจะยังคงมีอยู่ตลอดไป

ความลับทาง ธรรมชาติข้อหนึ่งที่พุทธศาสนานำมาเปิดเผย คือ คนเราไม่ได้ผิดตั้งแต่เกิด แต่ที่แท้คือ ‘ผิดที่ไม่รู้’ มาตั้งแต่ก่อนเกิดแล้ว!

ถ้าชีวิตลำบาก ถ้าชีวิตเป็นทุกข์ หรือถ้าเห็นว่าการมีชีวิตคือความผิดพลาด ก็หาใครมารับโทษไม่ได้ เพราะต้นเหตุของความผิดทั้งปวงเริ่มขึ้นก่อนที่ใครจะเกิดมาเสียอีก!

หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ ‘ศีล’ อันเป็นกรรมที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการชี้ชะตามนุษย์ สัตว์ และเทวดาทั้งหลาย โดยแจกแจงชัดเจนว่ารักษาศีลหรือผิดศีลข้อใด แล้วจะมีอันเป็นไปต่างๆอย่างไร


ราคาเดิม 95.00 บาท
ราคา: 39.00 บาท
จำนวน: 
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH